Kaukasyan magkabuhul-Buhol - North Ossetia: sustento utang hihigit sa apatnapung milyong rubles